Contract & Tarieven

Meest gestelde vragen

Hoe wordt een verhuizing doorgegeven?

Wanneer u gaat verhuizen, verhuizen we het contract gewoon mee. Een contract is namelijk altijd persoonsgebonden en niet adres gebonden. 

We ontvangen graag het volledige adres van de nieuwe woning en de datum waarop wij de levering op het nieuwe adres mogen starten. Daarnaast ontvangen we graag de datum waarop we de levering op het huidige adres mogen stoppen. Eventueel kunnen we met een verhuizing tijdelijk op beide adressen tegen de afgesproken contractvoorwaarden energie leveren. U gaat misschien nog even klussen of schoonmaken in één van beide woningen voordat u daadwerkelijk verhuist. Voor het nieuwe adres ontvangt u automatisch een e-mail over de beginmeterstanden.

Wanneer u het huidige adres verlaat, maken we indien mogelijk gebruik van de standen die de nieuwe bewoner aanlevert. Als deze niet beschikbaar zijn, ontvangt u automatisch een e-mail om de meterstanden door te geven. Een slimme meter lezen we dan uiteraard automatisch uit. Zodra we de energielevering op het oude adres mogen stopzetten, maken we een eindafrekening voor u op. De verbruikskosten worden dan verrekend met de in rekening gebrachte termijnbedragen.

Waar betaalt u voor?

U betaalt voor vaste en variabele leveringskosten, overheidsheffingen en netbeheerkosten.

De netbeheerkosten en overheidsheffingen zijn door de overheid gereguleerd en kunnen jaarlijks veranderen. 

Wat zijn de vaste leveringskosten?

Dit is de vaste vergoeding ongeacht de hoogte van uw verbruik die we maandelijks in rekening brengen ter dekking van onze administratiekosten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

We stoppen uw contract dertig dagen nadat we uw bericht van opzegging hebben gekregen. Wilt u het contract stoppen voordat de periode die u met ons heeft afgesproken voorbij is? Dan betaalt u daarvoor kosten. Na afloop van uw contractperiode of als u een contract voor onbepaalde tijd heeft, kunt u het contract kosteloos stoppen.

Wat gebeurt er als ik mijn contract niet verleng?

Na afloop van de afgesproken contractperiode wordt uw particuliere of kleinzakelijke contract omgezet naar een variabele overeenkomst voor onbepaalde tijd. 

Na afloop van de leveringsperiode wordt een grootverbruik contract, als deze niet door één van de partijen tenminste drie maanden voor de overeengekomen einddatum per aangetekende brief is opgezegd, telkens stilzwijgend met een jaar verlengd volgens de Algemene Leveringsvoorwaarden Gas of Elektriciteit Grootzakelijk.

Kan ik het contract nog annuleren?

Mocht u zich bedenken, dan heeft u als particuliere klant na de ontvangst van de contractbevestiging nog 14 dagen wettelijke bedenktijd.

Bij een zakelijke overeenkomst heeft u na ontvangst van de contractbevestiging niet meer de mogelijkheid de overeenkomst stop te zetten. Als u toch wenst af te zien van de overeenkomst dient u rekening te houden met een opzegvergoeding.

Wat zijn de variabele leveringskosten?

Dit zijn de  door u verbruikte eenheden (kWh/m3) vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief. 

Wat zijn de overheidsheffingen?

De overheidsheffingen bestaan uit; 

  • Energiebelasting - een heffing op elektriciteit en aardgas ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan; 
  • Opslag Duurzame Energie - een opslag op elektriciteit en aardgas ingevoerd om de uitgaven ter stimulering van duurzame energie te dekken; en
  • Btw

Wat zijn de netbeheerkosten?

U betaalt ook kosten voor het gebruik van het elektriciteits- en/of gasnet van uw netbeheerder. Energyhouse draagt deze kosten voor u af aan de netbeheerder van uw regio. De actuele tarieven kunt u terugvinden op het tarievenoverzicht en op de website van de netbeheerder.

Wat gebeurt er met de tarieven als uw contractperiode afloopt?

Heeft u een kleinverbruikaansluiting en een contract met een vaste einddatum waarvan de einddatum is bereikt en bent u met ons of een andere leverancier geen nieuwe overeenkomst aangegaan, dan zetten wij uw contract om naar een variabel contract voor onbepaalde tijd. U betaalt dan geen vaste tarieven meer, maar de variabele tarieven die op dat moment gelden. Deze tarieven kunnen maandelijks veranderen.