Factuur & Betalen

Meest gestelde vragen

Welke betaalmogelijkheden zijn er?

U kunt bij ons betalen via automatisch incasso of door zelf de bedragen over te maken. Aan de automatische incasso zijn geen extra kosten verbonden. Voor het betalen per factuur betaalt u 1 euro per maand.

Als u kiest om de facturen per post te ontvangen, dan brengen wij u hiervoor 2 euro per maand extra in rekening.

Wanneer kan ik mijn jaar- of eindafrekening verwachten?

Deze wordt uiterlijk 6 weken na afloop van het leveringsjaar of einde van het contract verstuurd.  In uw online overzicht van de facturen kunt u zien wanneer u de vorige jaarafrekening heeft ontvangen.

Hoe wordt het voorschot/termijnfactuur berekend?

Bij een aanmelding wordt gekeken naar het Standaard Jaarverbruik (SJV). Dit is het gemiddelde verbruik op een adres over de afgelopen 2-3 jaar.  Het verbruik wordt op basis van uw meter geprofileerd en vermenigvuldigd met het afgesproken leveringstarief. Daarnaast wordt 1/12de deel van de geschatte jaarlijkse energiebelasting en netbeheerkosten als voorschot in rekening gebracht.

Kosten voor het niet of te laat betalen

In het geval wij u een aanmaning moeten sturen dan zal  10 euro aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Als wij u daarna ook nog een voorkom afsluitingsbrief moeten sturen dan zal 25 euro aan administratiekosten in rekening gebracht worden.

Het niet betalen van uw facturen zal betekenen dat uw contract met Energyhouse stopt en dat u afgesloten wordt van elektriciteit en/of gas. De vordering zal vervolgens uit handen worden gegeven aan onze incassopartner. De incassokosten bedragen 15% van de uitstaande hoofdsom en 15% rente op jaarbasis vanaf factuurdatum.

Eindafrekening

Mocht u toch beslissen dat u bij ons weggaat, dan stellen wij voor u een eindafrekening op. Eventuele verschillen ten opzichte van de termijnfacturen worden met elkaar via de eindafrekening verrekend.

Wat is een jaarafrekening?

Maandelijks ontvangt u een termijnfactuur als voorschot met daarin een voorlopig bedrag voor de leveringskosten, de overheidsheffingen en de netbeheerderskosten.  Aan de hand van de meterstanden wordt eenmaal per jaar het daadwerkelijke verbruik en de verschuldigde energiebelasting vastgesteld. Daarom ontvangt u van ons naast uw termijnfacturen ook eenmaal per jaar een jaarafrekening.

Wanneer moet ik betalen?

Het maandelijkse termijnbedrag betaalt u standaard rond de 25ste van de maand voorafgaand aan de leveringsmaand. 

Kan ik mijn termijnbedrag wijzigen?

U kunt uw termijnbedrag maximaal met 10% verlagen en met 25% verhogen. U heeft in de online omgeving een mogelijkheid om het termijnbedrag zelf te wijzigen. Is de gewenste wijziging in uw omgeving niet mogelijk? Neem dan contact met ons op en geef aan wat de gewenste wijziging is en eventueel waarom.