Overige vragen

Meest gestelde vragen

Heeft u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden?

Heeft u vragen waarvan u de antwoorden niet kunt vinden op onze website? U kunt ons dan op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 bereiken via 020 3081250 of via info@energyhouse.nl.

Wat moet ik doen bij een storing?

Het Nederlandse energienet behoort tot de meest betrouwbare ter wereld. Als u onverhoopt een keer te maken heeft met een gas- en/of stroomstoring of als u een gaslucht ruikt, bel dan het Nationaal Storingsnummer gas en stroom 0800 - 9009 (gratis). 

Wat is het klachtenbeleid van Energyhouse?

Energyhouse streeft ernaar klachten snel en efficiënt op te lossen.

Uw klacht of probleem kan telefonisch worden gemeld aan de klantenservice. De klantenservice is van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 020 3081250. Energyhouse streeft ernaar een melding direct aan de telefoon op te lossen. Als dit niet mogelijk is, streven wij ernaar om u binnen vijf werkdagen een reactie te geven. De klantenservice is ook bereikbaar via info@energyhouse.nl.

Niet tevreden?

Mocht onverhoopt blijken dat u zich niet kan vinden in de aangeboden oplossing, dan kunt u dit direct bij de directie van Energyhouse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar directeur@energyhouse.nl. De directie streeft ernaar om binnen vijf werkdagen een reactie  te geven. 

Onafhankelijke geschillenbeslechting

Wanneer ook de directie de melding niet naar uw de tevredenheid heeft afgehandeld, dan kan u terecht bij de Geschillencommissie Energie en Water. Dit is de onafhankelijke instantie voor geschillen tussen consumenten en bedrijven en hun energieleverancier waar Energyhouse bij is aangesloten. Deze commissie doet een voor beide partijen bindende uitspraak. De klacht moet uiteindelijk altijd schriftelijk kenbaar zijn gemaakt aan Energyhouse.

Boete bij overstappen

De opzegvergoeding voor kleinzakelijke afnemers bedraagt het verschil tussen de waarde van de overeenkomst op basis van de marktprijs op het moment van beëindigen en de resterende waarde van de overeenkomst, plus een administratieve vergoeding van € 50,-. Voor een particulier contract zijn standaard opzegvergoedingen vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt.